Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm:

  • 20 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao - theo cấu trúc của các đề thi vào trường chuyên
  • Các bài giảng thúc đẩy động lực học tập, quyết tâm thi đỗ trường chuyên
  • Hệ thống bài tập bổ trợ
  • 15 đề thi thử kèm video hướng dẫn giải chi tiết

Nội dung khóa học

Chương 4: PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
 Giới thiệu phương pháp mới để giải phương trình bậc 2 (13:52)
 Giải và biện luận phương trình ax^2 + bx + c = 0 (06:33)
 BT - Giải và biện luận phương trình ax^2 + bx + c = 0
 Phương trình đối xứng bậc 4 - Phương trình hồi quy (10:40)
 Phương trình phản hồi (05:15)
 BT - Phương trình trùng phương
 BT - Phương trình phản hồi + hồi quy.
 Dùng máy tính bỏ túi nhẩm nghiệm (07:57)
 Phương trình bậc cao giải bằng nhẩm nghiệm. Phần 1 (06:53)
 Phương trình bậc cao giải bằng nhẩm nghiệm. Phần 2 (02:43)
 Phương trình bậc cao giải bằng nhẩm nghiệm. Phần 3 (10:58)
 BT - Nhẩm nghiệm
  Phương trình dạng (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = m (04:09)
 BT - Phương trình dạng (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = m.
 Phương trình dạng (x + a)^4 + (x + b)^4 = m (07:47)
 BT - Phương trình dạng (x + a)^4 + (x + b)^4 = m
 Phương trình dạng (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = mx^2 (04:22)
 BT - Phương trình dạng (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = mx^2
 Sử dụng HĐT giải PT bậc 3 (03:52)
 Dạng au + bv (05:58)
 BT - Phân tích thành dạng au + bv.
 Đưa về PT đối xứng bậc 2, 3 (10:44)
 BT - Biến đổi đưa về dạng đối xứng
 Quan hệ giữa các biểu thức trong căn (05:50)
 BT - Sử dụng mối quan hệ giữa các căn
 BT - Đưa về phương trình đẳng cấp
 BT - Một số dạng cơ bản

Đăng ký khóa học

Thi vào 10 THPT Chuyên

990,000 đ Đăng ký