Luyện tập - Tuần 1 - Cậu bé thông minh

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 10

Thời gian làm bài: 10 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp cái gì?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Cậu bé đã làm gì khi đến trước cung vua?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Vì sao cả làng phải lo sợ trước thử thách của nhà vua ?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Nhân vật nào dưới đây không xuất hiện trong truyện?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Vua đã phát hiện điều gì vô lý trong lời nói của cậu bé?


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Cậu bé đã làm thế nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Sau hai lần thử tài, vua đã làm gì với cậu bé? (Chọn một hoặc nhiều đáp án)


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Qua câu chuyện, cậu bé bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp gì?


Câu hỏi 9 (1 điểm):

Con hãy nối hai cột để được câu hoàn chỉnh:


Chiếc kim    
   cho người mang đến một con chim sẻ.
Cậu bé    
   rèn thành con dao.
Nhà vua    
   khóc om sòm.
Con gà trống    
   biết đẻ trứng.

Câu hỏi 10 (1 điểm):

Từ trái nghĩa với từ thông minh.


0 bình luận